چراغ قوه اسمال سان onm-w593
چراغ قوه اسمال سان onm-w593
چراغ قوه اسمال سان onm-w593
چراغ قوه اسمال سان onm-w593
چراغ قوه اسمال سان ONM-T183
چراغ قوه اسمال سان onm-w593
چراغ قوه اسمال سان onm-w593
چراغ قوه اسمال سان onm-w593
چراغ قوه اسمال سان onm-w593
چراغ قوه اسمال سان ONM-T183

چراغ قوه ضد آب اسمال سان مدل ONM-W593


  • برد نور: 600 متر مفید
  • جنس بدنه: آلومینیوم بسیار با کیفیت
  • ضد آب