منبع تحت فشار

16 کالا

با کم شدن فشار آب در سالهای اخیر نیاز انسان به دستگاه های تقویت فشار آب بیش از پیش احساس میشود و دیگر پمپ ها به تنهایی قادر به رفع نیاز ما نیستند از همین رو برای جلوگیری از اصطکاک بالا و خرابی های مکرر ما نیاز به ابزار هایی همچون منابع تحت فشار داریم.

 منبع تحت فشار با آبی که داخل خود ذخیره میکند و فشار هوای داخل تیوب مخزن از خاموش و روشن شدن متعدد پمپ در هربار باز و بسته شدن شیرهای آب جلوگیری میکند.

در ابزار آوا سعی کردیم بهترین منبع های تحت فشار را با پایین ترین هزینه به دست شما عزیزان برسانیم.